Kredyt hipoteczny

Finansowanie celowe zabezpieczone wpisem w Księdze Wieczystej w dziale hipoteka.

Odnosząc się do definicji prawnej, w prostych słowach należy przyjąć, że jest to prawo pozwalające na zabezpieczenie się na danej nieruchomości przez Bank, który udzielił kredytu, z zachowaniem możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed innymi kredytodawcami.