Strefa edukacyjna

Na dziś to przestrzeń na blogu, w której ekonomiczne i finansowe hasła odkrywać mają swoje teoretyczne znaczenie. To miejsce zapełniające się naturalnie wraz z rozwojem bloga. Docelowo to obszar, który ma wspierać Twój proces edukacji.

SŁOWNIK

  • Bon pieniężny – Krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez bank centralny.
  • Dyrektywa Unii Europejskiej – Unijny akt prawny wskazujący rezultaty konieczne do osiągnięcia poprzez zapisy prawne.
  • Dyskonto – Metoda obliczania obecnej wartości kapitału na podstawie jego znanej czy też oczekiwanej wartości w danym momencie w przyszłości.
  • Dzietność – Teoretyczna liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym.
  • Komfort finansowy – Stosując przeciwieństwo do wytłumaczenia - po prostu brak kłopotów finansowych.
  • Konsumpcjonizm – Postawa wysoko ceniąca możliwość konsumowania dóbr i usług.
  • Koszty alternatywne – Najprościej mówiąc są to koszty utraconych możliwości, czy też korzyści.
  • Kredyt hipoteczny – Finansowanie celowe zabezpieczone wpisem w Księdze Wieczystej w dziale hipoteka.
  • Operacje otwartego rynku – Instrument polityki pieniężnej banku centralnego, który pozwala regulować wielkości pieniądza w obiegu.
  • Płynność finansowa – To przede wszystkim zdolność do spłacania w terminie swoich zobowiązań.
  • Podatki pośrednie – To podatki które są już wliczone w cenę nabywanego dobra czy usługi.
  • Podaż – To po prostu ilość dóbr lub usług oferowanych na rynku przez producentów/usługodawców.
  • Polityka pieniężna – Działania skupiające się na zaopatrzeniu podmiotów gospodarczych w pieniądze i kredyt oraz zapewnieniu odpowiedniej ilości pieniądza w gospodarce.
  • Popyt – Skłonność do nabycia danego dobra czy usługi po określonej cenie.
  • Pro bono – Określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie.
  • Produkt krajowy brutto – To wyrażona pieniądzem, łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie czasu.
  • Rada Polityki Pieniężnej – Jest organem Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnym za ustalanie założeń Polityki Pieniężnej Państwa i jej realizację.
  • Redyskonto – Upraszczając to powtórna operacja dyskonta.
  • Rentowność – Miara efektywnego zarządzania zasobami wyrażana poprzez efekt / zysk.
  • Stopa procentowa – Cena, jaką należy zapłacić innej osobie / instytucji / podmiotowi za udostępniony kapitał w okresie jednego roku.
  • Stopa zwrotu – Wskaźnik finansowy określający opłacalność danego przedsięwzięcia czy inwestycji.
  • WIBID – Stawka na warszawskim rynku międzybankowym określająca stawkę oprocentowania lokat.
  • WIBOR – Upraszczając oznacza on stawkę, po której banki komercyjne pożyczają sobie pieniądze na dany okres czasu.
 • Gdy odwiedzasz bank lub jego stronę internetową w poszukiwaniu produktu dla siebie, warto rozumieć co stoi u podstaw danej oferty depozytowej lub kredytowej. Wiedza...

 • Może nie jest to oscarowy hit kina akcji który przyciąga uwagę swymi zapowiedziami, obsadą aktorską, czy zainteresowaniem znajomych na Facebooku, ale w kwestii Twoich...

Chcesz być zawsze na bieżąco?

Zapisz się do newsletter’a!

Proszę czekać...

Dziękuje za zapis do newslettera!

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.