WIBID

Stawka na warszawskim rynku międzybankowym określająca stawkę oprocentowania lokat.

WIBID to skrót literowy od Warsaw Interbank Bid Rate. Określa on stawkę oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakim banki komercyjne są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków.