Rada Polityki Pieniężnej

Jest organem Narodowego Banku Polskiego odpowiedzialnym za ustalanie założeń Polityki Pieniężnej Państwa i jej realizację.

Składa się z 10 członków. Przewodniczy jej prezes Narodowego Banku Polskiego. 9 członków Rady na 6-cio letnie kadencje powołują w równej liczbie Prezydent, Sejm i Senat.