Popyt

Skłonność do nabycia danego dobra czy usługi po określonej cenie.

Skłonność ta poparta jest preferencjami i możliwościami finansowymi. Popyt kształtuje zatem zależność pomiędzy ceną produktu, a ilością tego produktu którą skłonni są zakupić nabywcy