Podatki pośrednie

To podatki które są już wliczone w cenę nabywanego dobra czy usługi.

Są to podatki, które nie są związane z osobą nabywającą, czy wytwórcą lub dostawcą dobra usługi. Są przypisane do przedmiotu transakcji. Za przykład posłużyć może podatek VAT lub akcyza.