Płynność finansowa

To przede wszystkim zdolność do spłacania w terminie swoich zobowiązań.

Pojęcie to można także rozszerzyć o możliwość dokonywania zakupów dóbr i usług w momencie, gdy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb.