Konsumpcjonizm

Postawa wysoko ceniąca możliwość konsumowania dóbr i usług.

Można przyjąć, że jest to pewnego rodzaju wyznacznik stylu życia. Możliwość nabywania różnych dóbr i usług bez większej refleksji nad koniecznością takiego działania. Często sprowadzany jest po prostu do nadmiernego korzystania z dóbr i usług i przywiązywania do tego dużej wagi.