Dyskonto

Metoda obliczania obecnej wartości kapitału na podstawie jego znanej czy też oczekiwanej wartości w danym momencie w przyszłości.

Sam zabieg dyskontowania polega na zmniejszeniu przyszłej wartości kapitału o określoną kwotę (zwaną kwotą dyskonta). Kwota pomniejszająca wartość kapitału obrazuje zmianę wartości pieniądza w czasie. Aby wyliczyć kwotę dyskonta posługuje się stopą procentową, którą w tym wypadku prawidłowo rzecz ujmując nazwiemy stopą dyskontową.