WIBOR

Upraszczając oznacza on stawkę, po której banki komercyjne pożyczają sobie pieniądze na dany okres czasu.

WIBOR o literowy skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Oznacza on stawkę pożyczek na rynku  międzybankowym w Warszawie.