Stopa zwrotu

Wskaźnik finansowy określający opłacalność danego przedsięwzięcia czy inwestycji.

Przedstawiany w procentach. Informuje o tym, jaka część zainwestowanych przez inwestora nakładów zwróci mu się w postaci dochodu (z reguły w okresie jednego roku).