Stopa procentowa

Cena, jaką należy zapłacić innej osobie / instytucji / podmiotowi za udostępniony kapitał w okresie jednego roku.

W Polsce występują 4 stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Są to stopy:
– depozytowa,
– redyskonta weksli,
– lombardowa,
– referencyjna.

Więcej po powyższym w powiązanym wpisie.