Redyskonto

Upraszczając to powtórna operacja dyskonta.

W tym wypadku mamy co czynienia z operacją finansową polegającą na powtórnej sprzedaży weksla przed terminem jego płatności. Dla przykładu: bank komercyjny przyjmuje weksel handlowy od przedsiębiorcy (operacja dyskonta). Następnie może odsprzedać ten weksel do banku centralnego (powtórna sprzedaż, czyli redyskonto).