Produkt krajowy brutto

To wyrażona pieniądzem, łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w kraju w danym okresie czasu.

Co ważne jest to wartość wynikająca z produkcji dóbr i usług przez wszystkie podmioty w kraju, bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Obliczając wartość tego miernika uwzględnia się także różnicę pomiędzy eksportem (z kraju) a importem (do kraju) dóbr i usług. Dla celów porównań międzynarodowych wartość PKB podaje się w dolarach.