Polityka pieniężna

Działania skupiające się na zaopatrzeniu podmiotów gospodarczych w pieniądze i kredyt oraz zapewnieniu odpowiedniej ilości pieniądza w gospodarce.

Polityka pieniężna jest częścią szerzej rozumianej polityki gospodarczej.  Prowadzi ją bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Polityka ta ma podstawowy wpływ na relację pomiędzy zapotrzebowaniem na pieniądz w gospodarce a jego realną ilością. Ponadto oddziałuje na kursy walutowe.