Koszty alternatywne

Najprościej mówiąc są to koszty utraconych możliwości, czy też korzyści.

W czym rzecz? Z kosztami alternatywnymi masz do czynienia zawsze, jeżeli podejmując się jakiejś czynności, rezygnujesz (świadomie, czy też nie) z realizacji jakiejś innej rzeczy. Przykładem może posłużyć sytuacja, gdzie zakładasz lokatę bankową na dany okres czasu. W okresie jej trwania nie podejmujesz żadnych inicjatyw związanych z innym sposobem ulokowania tych środków. Kosztem alternatywnym może zatem być potencjalny zysk (korzyść) z zainwestowania tych środków w akcje giełdowe danej spółki.  Kosztem alternatywnym jest także być potencjalny wyższy dochód z pracy, który można osiągnąć poprzez zainwestowanie własnych środków w szkolenia, celem nabycia dodatkowych umiejętności i uprawnień (a więc wykorzystanie możliwości).