Dzietność

Teoretyczna liczba dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym.

Mówiąc o dzietności posługuje się tzw. współczynnikiem dzietności. Będąc bardziej precyzyjnym należy powiedzieć, że wskazuje on liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta:

a) w całym okresie rozrodczym (15-49 lat),

b) z założeniem, że „skłonność do posiadania dzieci” będzie kształtowała się na poziomie z danego roku kalendarzowego.